Alleluja!

mo / Kwiecień 24

24 IV 2011r.

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest:
Iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować. Alleluja!

Drodzy Widzowie!

Serdecznie życzymy Wam zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocy!
Aby Zmartwychwstanie Chrystusa przemieniało Wasze serca, aby napełniało je Wiarą, Nadzieją i Miłością, aby zagościło w Waszych domach i rodzinach wprowadzając w nich pokój i dobro.

Z pozdrowieniami,

Teatr Karola