Listy Nikodema «Weź mój krzyż»

mo / Kwiecień 19

Premiera: Kwiecień, 2009r./ wznowienie: kwiecień 2011r.  / Aula II Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach / wznowienie: Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach