Idea

Teatr Karola to teatr młodzieżowy, który na różne sposoby podejmuje tematy i wątki religijne. Jest to grupa ludzi dla których przygoda z teatrem jest jednocześnie twórczym poszukiwaniem Dobra, Prawdy i Piękna.

Teatr powstał w 2009 roku z potrzeby serca. Z poczucia, że warto stworzyć miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli opowiedzieć o swoim doświadczeniu pontyfikatu Jana Pawła II. Dziś, kiedy Karol Wojtyła jest już Świętym, teatr ten chce w dalszym ciągu odwoływać się do Jego tekstów poetyckich, czytać jego dramaty, mierzyć się z lekturami do których sięgał. Chce przy tym na nowo odkrywać wartości, którymi żył i pokazywać ich aktualność.

Od samego początku Teatr Karola odwołuje się do spuścizny Teatru Rapsodycznego, stworzonego przez Mieczysława Kotlarczyka i… między innymi Karola Wojtyłę. Sztuka Żywego Słowa, jest istotnym punktem odniesienia większości spektakli, zaś rozwijanie tej estetyki oraz jej aktualizowanie i dostosowywanie do potrzeb współczesności to jedna z ambicji Teatru Karola

Od pierwszych lat istnienia Teatru jego twórcom przyświecają słowa Prologu Ewangelii wg św. Jana:

„Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.” (Jan 1, 1-3)